Meer oor Agri-Alert

Die Stigting van Agri-Alert

Agri-Alert is 'n trots Suid-Afrikaanse maatskappy wat gestig is in 2011.  Agri-Alert is 'n sytak van 'n privaat maatskappy, Yrless International (Pty) Ltd, wat gestig is in 2001 deur drie Elektroniese Ingenieurs van die NWU (destydse PU vir CHO).

Yrless International (Pty) Ltd fokus vanaf 2001 op tegnologie ontwikkeling in die wildopsporings bedryf asook ontwikkeling in die meer korporatiewe IT  en sellulêre markte.

In 2010 het Yrless International (Pty) Ltd soveel navrae uit die landbou sektor begin ontvang om die probleem rondom veeverliese aan te spreek, dat die Agri-Alert subdivisie gebore is in die volgende jaar.

Vanaf die ontstaan in 2011, het Agri-Alert belê in hoogs bekwame en gekwalifiseerde personeel om kliënte van kwalitiet diens en produkte te voorsien en so die landbousektor te ondersteun.

Al die produkte in Agri-Alert se stal is hoogs aanpasbaar sodat daar aan elke kliënt se spesifieke behoeftes voorsien kan word.

Die Hoof Kategorieë is:

Voorkoming van Veediefstal

Agri-Alert se produkte dien as vroeë waarskuwingstelsels op enige tipe lewende hawe. Ons toestelle is toegerus met sensors van wêreldklasgehalte en kan geprogrammeer word volgens aktiwiteite of tye om sodoende die eienaar intyds van waardevolle inligting te bedien.

Enige onverwagte, abnormale, ongewensde of ongeoorloofde bewegings in die kudde of trop sal veroorsaak dat ʼn SMS-boodskap en/of “missed call” na die kliënt se selfoon gestuur word. Nog vier ander selfoonnommers of landlynnommers kan bygevoeg word sodat bure, werknemers of ʼn voorman ook sulke alarms sal ontvang.

Sodoende kan die kliënt op nuwe en akkurate inligting reageer om veediefstal te verminder, of selfs heeltemal te voorkom, sodat verliese tot die minimum beperk word.

Voorkom die Verlies van Lewendehawe aan Probleemdiere

Dieselfde vroeë-waarskuwingstelsel wat hierbo beskryf is, plaas die eienaar en sy werknemers weer aan die stuur – 24 uur per dag, elke dag van die week.

Vir die eerste keer ooit het die kliënt ʼn vinger op die pols van sy hele plaas se diere. Nou kan hy met akkurate data (geen vals alarms) daadwerklik reageer om verliese as gevolg van probleemdiere te bekamp.

Bestuurstelsels

Meer en beter inligting lei na beter boekhouding, wat lei na beter bestuurstelsels.

Eenvoudig gestel: hoe meer jy weet, hoe beter is jou kans om produksie te optimaliseer.

Agri-Alert stel die boer in staat om inligting in te samel, data te interpreteer en visueel voor te stel (grafieke), en sodoende sy bestuurstelsels op harde feite te baseer.

Nie net kan jy nou jou diere beter monitor nie, maar verskeie ander waarskuwingstelsels kan jou lewe makliker maak.

Jy kan byvoorbeeld ʼn watervlaksensor aan jou damme, tenks en krippe koppel om jou te laat weet as daar ʼn tekort is.

Ons stelsel is ook al baie effektief in hoenderhokke gebruik om te verseker dat groot temperatuurveranderinge nie op verliese uitloop nie.

Praat met ons oor jou inligtingsbehoeftes sodat Agri-Alert jou kan help om jou plaas makliker en meer effektief te bestuur.

vir verdere inligting in verband met ons produkte en dienste

Hier is ons kliënte se terugvoer!

Vir verdere inligting oor ons produkte volg die volgende skakels